Babuška

Intervencija na povijesnoj arhitekturi i cjelini - rekonstrukcija i prenamjena postojećih stambenih građevina u galeriju u Sv. Lovreču

Babuška

Dvije kuće u samom centru mjesta.

Pužasti urbanizam grada, sa centralnim prostorom gradsko trga sa lođom uz kojeg su smještene dvije kuće u koje se intervenira.

Izvana ostaju vidljive dvije kuće iako je prostor unutar jedinstven.

Zadržavaju se izvorne kote podova koje su pomaknute u odnosu jedne kuće spram druge. Ta razlika u niveletama istih etaža je savladana rampom.

Stubište prema vrhu postaje sve „lakše“ između prvih etaža betonsko, a iznad presavijeni čelična ploha.

Ideja Babuška kao fraktala (repliciranje istog uzorka u različitim mjerilima).

Spiralno kretanje kroz jedinstveni prostor bez zidova u kontinuitetu kroz sekvencu rampe u stubišta ponavlja pužasti urbanizam mjesta.

Ideja Babuška kao umetanja.

Plašt ostaje netaknut, dok se nova konstrukcija umeće u njega.

Babuška

Projekt
Intervencija na povijesnoj arhitekturi i cjelini - rekonstrukcija i prenamjena postojećih stambenih građevina u galeriju u Sv. Lovreču
Lokacija
Sv. Lovreč
Projektni tim
Aleksandra Krebel,
Alan Kostrenčić
Godina projektiranja
2005. - 2006.
Godina gradnje
2007.
Površina obuhvata
195 m2