Hrid

Uređenje povijesnog dijela gradske rive u Poreču – dio „Rivetta“

Hrid

Hrid kao arhitektonski artefakt, hrid kao element artikulacije urbanog događanja i zaštite od valova. U mjerilu snage mora i u izrazu tektonike prirode.

Oblik nastao morfogenezom u srazu valova i artikulacije prostora druženja.

Dva pitanja:

  • Lice i naličje grada.
  • Zaštita od valova.

Kontinuitet šetnice lungomare oko cijelog poluotoka na kojem je smješten povijesni centar grada Poreča.

Ideja urbane plaže i urbane hridi.

Stražnja strana koja je uglavnom zanemarivana i tretirana kao servisna.

Dvije prirodne karakteristike, otvorenost valovima sa jugozapada, zaštićena sa previsokim kamenometom/školjerom i najljepši pogled na zalazak sunca na pučini.

Ideja: potrebu za zaštitom od valova riješiti topografijom nove obalne linije.

Terasasta konfiguracija platoa u kojem su klupe = topografija zaštite od valova.

Ideja urbane hridiartificjelne hridi koje konfiguriraju javni prostor – urbanu plažu.

Neformalni nastavak javnog prostora rive, koji iz prezentnog prostora (vidjeti i biti viđen) prelazi u prostor hedonizma – ljeti, danju – kupalište; noću prostor okupljanja i događanja.

Prostor linijski razapet između urbane plaže iza hotela i školskog trga. Ta razapeta linija formirana kao Neptunova šetnica – povezana sa ostacima Neptunovog foruma sa kojim je fizički povezana.

 

Hrid

Projekt
Uređenje povijesnog dijela gradske rive u Poreču – dio „Rivetta“
Lokacija
Poreč
Projektni tim
Alan Kostrenčić,
Marija Pavlović,
Darovan Tušek,
Nikola Radeljković
Godina projektiranja
2018.
Površina obuhvata
3.720 m2
Vrijednost investicije
10.560.000 kn