Pogled

Arhitektonsko-urbanistički projekt uređenja sjevernog dijela uvale Valdebora - Luka San Pelagio i plaža sa uređenim kupalištem Valruia

Pogled

Programski zadana gradska plaža i komunalna luka. Shizofrenost inicijalnog zadatka.

Prekrasan pogled na grad. Kao i kod Poreča tema lica i naličja grada.

Južno lice povijesnog dijela Rovinja – kao „fototapeta“ za goste hotela Park.

Sjeverno lice grada okrenuto ka „servisima“ – luka za veće brodove, bivša proizvodna zona.

Prostor prepoznat, zbog svog pogleda, kao atraktivan – održavanje glamuroznog polo prvenstva, avijacijska Red Bull natjecanja.

Dihotomija između funkcije kupališta i komunalne luke – „S“ forma koja spaja konkavnost kupališta sa konveksnošću lukobrana – kontinuirana linija kojom jedna funkcija prelazi u drugu kontinuirano.

Lukobran tretiran kao novi javni prostor na moru – zbog pogleda, a ne fortifikacija protiv valova.

Tehnički element kamenoloma/školjere je postavljen inverzno, unutar tijela lukobrana umjesto na njegovom vanjskom obodu, na način da razbija valove i funkcionira kao sifon valovima koji se preliju.

Metoda morfogeneze kojom je tehnički elemenat, koji i dalje zadržava svoju osnovnu funkciju – razbijanje vala, postao oblikovni element.

Vanjska linija lukobrana artikulirana je stepenicama koje se spuštaju ka moru u koje su integrirane sjedalice – love seats – sa pogledom na povijesnu jezgru Rovinja sa crkvom Sv. Eufemije. Te se stepenice u korijenu lukobrana počinju razlistavati u terase sunčališta plaže u nastavku.

Pogled

Projekt
Arhitektonsko-urbanistički projekt uređenja sjevernog dijela uvale Valdebora - Luka San Pelagio i plaža sa uređenim kupalištem Valruia
Lokacija
Rovinj
Projektni tim
Alan Kostrenčić,
Marija Pavlović,
Darovan Tušek
Godina projektiranja
2017. – 2019.
Godina gradnje
I faza izgradnje (komunalna luka) u izvođenju
Površina obuhvata
30.946 m2
Vrijednost investicije
26.000.000 kn (faza I)