Stijena

Revitalizacija kamenoloma Tarska Vala – sportsko-rekreativni, kulturni centar i edukativni park na otvorenom

Stijena

Tarska Vala je prirodni zaljev uz ušće rijeke Mirne s ornitološki bogatim staništem, specifičnom riječnom florom i faunom jedinstvenom za zapadnu obalu. Na lokalitetu se i nalazi stari kamenolom koji više nije u funkciji, ali je iznimno atraktivan svojom izgledom. Intervencija umjesto monofunkcionalnog rješenja daje složeni sklop sadržaja koji se međusobno mogu nadopunjavati i koriste upravo sinergiju različitih aktivnosti kao i mogućih grupa korisnika i posjetitelja. Krajolik, kao i planirana intervencija u njoj mogu stvoriti unikatan ambijent, pamtljiv i atraktivan u svojoj pojavnosti.

Projekt podrazumijeva suradnju vrlo različitih subjekata, od lokalne zajednice preko građanskih udruga za kulturu i ekologiju, do ornitoloških stručnjaka i arheologa. Kako se projekt sastoji od potpuno različitih sadržaja - ribarske lučice, prostora za koncerte i događanja, kupališta, sportsko rekreativnih staza za bicikliste, slobodne penjače, ornitoloških osmatračnica i slično, za svaki segment potrebno je uključiti specifičan stručni tim, a pozicija arhitekta ovdje je slična ulozi filmskog režisera koji ima ulogu povezati te pojedinačne "priče" u atraktivnu "narativnu" cjelinu.

Kreativnost i inovativnost projekta počiva upravo na spajanju sasvim različitih sadržaja i disciplina u svrhu aktiviranja već zatečenih prirodnih i artificijelnih kvaliteta i ambijenata. Pritom je samo građenje minimalizirano na sustav staza i ploha integriranih sa prirodom, dajući prije svega "infrastrukturu" za različita događanja. Glavna kvaliteta je upravo njegova jednostavnost i low-tech priroda, tako da se njegova suvremenost i inovativnost sastoje u "povratku" sklada sa prirodom i minimaliziranjem "čvrste" gradnje.

Projekt je zamišljen na način da je njegova provedivost omogućena u sukcesivnim fazama, koje mogu funkcionirati odlično i prije finaliziranja cijelog projekta. Elementi su zamišljeni da se mogu izvesti uz minimalne troškove, te omogućiti daljnje samofinanciranje. Također, projekt je najvećim dijelom (osim lukobrana i mola ribarske lučice) projektiran na način da je reverzibilan i razgradiv, ukoliko je u nekom trenu to potrebno.

Zadatak je počeo kao problem sanacije starog kamenoloma koji više nije u funkciji, međutim nakon proučavanja samog lokaliteta kao i uz razgovore sa lokalnim udrugama i drugim zainteresiranim stranama, od hotelijera, preko ribara, do zaljubljenika u povijest i prirodu, sve više novih "slojeva čitanja" prostora, kao i specifičnih mentalnih mapa korisnika, izlazilo je na vidjelo. Tako da je prvobitna revitalizacija kamenoloma završila kao zabavno-edukativni park sa ribarskom lučicom.

S obzirom na vrlo veliku kompleksnost i heterogenost, ne samo sadržaja, već i same topografije i prirodnih kvaliteta terena, uvidjeli smo da je nužno uspostaviti neki oblik "režiranja" prostornih sekvenci i sadržaja koje one primaju, kao i uspostavljanje elemenata koji bi objedinili i dali koherentnost.

Tokom izrade studije prepoznate su tri različite prostorno-morfološke zone unutar obuhvata: obalni pojas, kamenolomi, te visinska šetnica po gornjem rubu stijene kamenoloma.

Na te tri zone distribuirani su sljedeći sadržaji, uz maksimalno poštovanje i afirmaciju postojećeg terena:

- Sport i rekreacija vezani uz uređenje plaže

- Ugostiteljski sadržaji u montažnim objektima u funkciji plaže i kulturno-zabavnih sadržaja unutar kamenoloma

- Rekreativni sadržaji unutar kamenoloma; mountain bike, odbojka na pijesku...

- Kulturni sadržaji: koncerti, otvoreno kino

- Zabava: koncerti i sl

- Kolonija i izložbe skulptura velikog mjerila, prostorne svjetlosne instalacije na stijeni kamenolom i td

- edukacijsko-rekreacijska visinska šetnica; nove vizure na more

- ribarska lučica

Svi ti sadržaji su zatim, na osnovu afiniteta spram specifične topografije ili ambijentalne kvalitete terena, smješteni po lokaciji tvoreći dinamičan prostorni kolaž.

Nadalje, ti su sadržaji prema prostornim zahtjevima diferencirani u tri osnovne tipologije:

- točkaste (mahom montažne male strukture koje primaju nužne "zatvorene" sadržaje - naplatu, kontrolu, ugostiteljstvo, sanitarije...)

- linijske - pješačke i biciklističke staze

- plošne - sunčališta, sportske terene, montažni auditorij za predstave

Ruta / šetnjica osim svog linijskog karaktera ima i iznimno važnu ulogu "objedinjavanja". Ona obilazi kamenolom i cijelu zonu, spojni je element koji daje "narativ" cijeloj zoni zahvata. Ona pojavljuje kao "montažni postupak" u filmu slažući heterogene elemente u sustav atrakcija. Ruta je također projektirana tako da filmski stvara određenu napetost i dinamiku, nekad prolazeći kroz šumu, skrivajući pogled, nekad iznenada otvarajući platoe sa vidikovcima. Također, i unutar staza / ruta postoje određene "specijalizacije" stvarajući različite dojmove i iskustva za rekreativnu rutu, adrenalinsku rutu, rutu istraživača, rutu biciklista...

 

 

 

Stijena

Projekt
Revitalizacija kamenoloma Tarska Vala – sportsko-rekreativni, kulturni centar i edukativni park na otvorenom
Lokacija
Tar - Vabriga
Projektni tim
Alan Kostrenčić,
Aleksandra Krebel,
Ivan Vadanjel,
Andrea Anić,
Eva Erjavec
Godina projektiranja
2010. – 2011.
Površina obuhvata
30.946 m2